Waterbesparend

“Waterbesparend” in de tuinbouw verwijst naar het gebruik van folies en verpakkingen die gericht zijn op het verminderen van waterverbruik in de teelt van gewassen. Het doel is om efficiënter om te gaan met waterbronnen en tegelijkertijd duurzaamheid, milieuoverwegingen en economische efficiëntie te bevorderen. Een mooi voorbeeld is mulching: Het aanbrengen van mulch folies op de bodem rondom planten helpt vocht vast te houden en de verdamping van water te verminderen. Dit vermindert de frequentie en hoeveelheid benodigd irrigatiewater.
Waterbesparing is van cruciaal belang gezien de toenemende druk op watervoorraden en de noodzaak om duurzame land- en tuinbouw te bevorderen.

Filters
Productmarkten
Producttype