Regelmatige updates over uw vakgebied?

Duurzaamheid
Duurzame ontwikkeling is ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen, aldus de definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987. Duurzaam ondernemen heeft feitelijk een milieuachtergrond.

Milieu
Ook Oerlemans Packaging is zich bewust van gevolgen van de productie van kunststof voor het milieu. Met een eigen regenereerlijn binnen de OPACK-groep wordt de onbedrukte folie gerecycled en weer omgevormd tot polyethyleenkorrel. Van deze korrels wordt er opnieuw weer folie geproduceerd. Er gaat dus binnen de OPACK-groep geen korrel verloren, het milieu wordt minder belast en de productiekosten worden daardoor ook verlaagd! Tevens maken we bij alle bedrijven van Oerlemans Packaging gebruik van groene stroom.

Oerlemans Plastics is ISO14001 gecertificeerd sinds 2007. Een belangrijk onderdeel van ISO14001 is het voldoen aan de wet- en regelgeving. Dit betekent dat wij volgens vergunningsvoorschriften werken. Enkele voorbeelden hiervan zijn dat wij effectief gebruik maken van onze grondstoffen en energie, dit wordt continu gecontroleerd en waar nodig is wordt er actie ondernomen. Er wordt jaarlijks een rapportage van alle milieuzaken geschreven. Het gebruik van milieubelastende stoffen proberen we zo minimaal mogelijk te houden, ook worden de veiligheidsnormen van deze stoffen nauwlettend nageleefd.

Bekijk ons referentiematrix boekje over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens ISO 26000.

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased– en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s. Lees de PDF voor meer informatie.

EcoVadis
Oerlemans Plastics is in het bezit van de EcoVadis certificering.  EcoVadis is een samenwerkingsplatform van toonaangevende bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. EcoVadis doelt op het verbeteren van milieu en sociale praktijken van bedrijven door gebruik te maken van de invloed van wereldwijde supply chains. EcoVadis inventariseert hoe ver een organisatie is op het gebied van duurzaamheid. Er zijn drie verschillende ratings te behalen, te weten: brons, zilver en goud.
Wilt u meer weten over EcoVadis, neem dan contact met ons op! Lees de blog van Jan Wessemius of de blog van Therèse van Vuren over dit onderwerp.