Regelmatige updates over uw vakgebied?

De jaren ’50:
De grondslag voor ons huidige bedrijf wordt in 1948 gelegd door J.M. Oerlemans die begint met een loonspuitbedrijf. Al gauw ontdekt hij dat handel in land- en tuinbouwbenodigdheden waaronder plastic folie, een logisch gevolg is van de eerste activiteit.

De jaren ’60:
Een nieuw bedrijfsgebouw met kantoren wordt in gebruik genomen. De activiteiten worden uitgebreid met de zogenaamde grondontsmetting voor de glas– en vollegrondtuinbouw. De toename van de bedrijfsomvang noopt tot een andere ondernemingsvorm en geeft aanleiding tot een nieuwe bedrijfsnaam ‘Handelsonderneming Oerlemans NV’. In de jaren daarna wordt de handel in folieproducten en de grondontsmetting ondergebracht in afzonderlijke vennootschappen.

De jaren ’70:
De activiteiten in plastic folieproducten nemen grotere vormen aan. Mede naar aanleiding van de oliecrisis wordt in 1973 een begin gemaakt met het zelf extruderen van plastic folies. Er ontstaat dan een echt productiebedrijf.

De marktsegmenten land- en tuinbouw, grossiers van kleinverpakkingen en de industrie blijken een goede keuze te zijn geweest. Immers de productiecapaciteit blijkt al snel te klein. Nieuwe extruders en afwerkingmachines worden bijgekocht om aan de verhoogde vraag van klanten te kunnen voldoen.

De jaren ’80:
Gaandeweg neemt het aantal producenten en het aantal afnemers toe. De pioniersfase, waarin een klein assortiment met relatief eenvoudige productiemiddelen wordt gemaakt, blijkt allang plaats te hebben gemaakt voor een doorgroeifase, waarbij schaalvergroting en moderne productiemiddelen onontbeerlijk zijn.

Met steun van de toenmalige moedermaatschappij Kleiberg Beheer BV ontwikkelt Oerlemans Plastics zich tot een moderne geavanceerde onderneming. Oerlemans Plastics heeft als doel kwaliteitsverbetering en verbreding van het assortiment. Daarom wordt in deze jaren veel geÏnvesteerd in nieuwe gebouwen (inmiddels 8.000 m²), machines, installaties en productontwikkeling. Oerlemans Plastics producten worden afgezet in Nederland en de omringende landen. De onderneming telt thans ca. 70 medewerk(st)ers.

De jaren ’90:
 De uitbreidingsinvesteringen die eind 1989 gerealiseerd zijn, moeten nu een bijdrage gaan leveren aan het rendement. Kwaliteitsgedachte in de breedste zin van het woord doet zijn intrede. De term ‘OPUS’ wordt gelanceerd, hetgeen staat voor ‘Oerlemans Plastics Uit de Startblokken’. Achter deze term schuilt de noodzaak om de kwaliteit en de service in de organisatie op een hoger peil te brengen.

Inmiddels zijn de gebouwen uitgebreid tot 10.500 m². Het aantal personeelsleden telt thans ca. 100 medewerk(st)ers en per 01-04-’90 wordt de aansluiting bij de NWBC-CAO gerealiseerd.

Het jaar ’91:
Er vindt opnieuw een grote stap in de uitbouw van ons bedrijf plaats. Onze toenmalige moedermaatschappij Kleiberg Beheer BV, gaat verhuizen naar een kantoorpand in ‘s-Hertogenbosch. Wij krijgen nu de gelegenheid een lang gekoesterde wens in vervulling te laten gaan, namelijk de bouw van een modern kantoorpand. Eind 1992 werd de bouw gerealiseerd en was de verhuizing een feit.

De jaren ’96/’97:
Na enige jaren van consolidatie en optimalisatie was het nu tijd om ons bedrijf verder uit te bouwen. Het bedrijventerrein in Genderen was inmiddels te klein om onze toekomstplannen te realiseren. Aan de Industrieweg 7 te Giessen werd een bedrijfspand aangekocht. Dit object groot 20.000 m², waarvan 8.000 m² bebouwd, gaat onze drukkerij en afwerking huisvesten. Dit geeft de extrusieafdeling in Genderen de ruimte om verder uit te breiden. Een nieuwe folieblaastechniek doet zijn intrede. Voorheen was Oerlemans Plastics gespecialiseerd in monolaagse extrusie. Nu kunnen onze klanten ook meerlaagse, de zogenaamde co-extrusie producten van ons afnemen.

De onderneming bestaat nu uit 105 medewerk(st)ers. In Giessen gaan ca. 45 medewerkers werken en in Genderen ca. 60.

De jaren ’98/’99:
Oerlemans Plastics BV groeit gestaag verder. In deze jaren is er veel geïnvesteerd in modernisering van het machinepark in Genderen en Giessen. Het personeelsbestand in zowel Genderen als Giessen is uitgebreid naar 80 medewerkers. Totaal zijn er inmiddels (jaar 2002) 170 medewerk(st)ers binnen Oerlemans Plastics BV werkzaam.

De visie van Oerlemans Plastics is erop gericht om een totaalaanbieder te zijn met een breed pakket. Deze geformuleerde strategie heeft in 1999 geresulteerd in acquisitie van: Perfon BV te Goor:
Perfon is een bedrijf dat zich richt op de productie en verkoop van polypropyleeen vellen en bloemenfolie. De halffabrikaten worden ingekocht en in de productieafdeling van Perfon gesneden, gewikkeld en gestanst tot eindproducten. De eindproducten worden afgezet in de kleinverpakkingsmarkt, de grootwinkel-bedrijven en de tuinbouwtoeleveranciers voor de bloemenfolie. Bij Perfon BV werken 15 fulltime en 10 parttime medewerkers.

De jaren 2000/’01:
Plasthill BV te Hillegom:
 Per 1 janauri 2000 is Plasthill BV bij de groep gekomen. Plasthill is een vooraanstaande producent van polytheen folieproducten. Via mono-extrusie worden folies voor de land- en tuinbouwsector en non-food vervaardigd.

De kennis die Plasthill in de afgelopen 5 decennia heeft opgebouwd, is uitstekend toepasbaar in een breed assortiment foliën gefabriceerd uit o.a. LDPE, MDPE, LLDPE, MLLDPE en diverse blends. Half- en eindfabrikaten van hoogstaande kwaliteit komen tot stand door voortdurende innovaties waarvoor de R&D-afdeling van Plasthill verantwoordelijk is. Er werken bij Plasthill 65 medewerkers.

Oerlemans Packaging BV: 
Door middel van deze acquisities is er een brede basis gelegd voor de verdere uitbouw van de kunststofbedrijven. Inmiddels zijn alle kunststofbedrijven ondergebracht onder de divisie holding Oerlemans Packaging BV. De directie van Oerlemans Packaging wordt gevoerd door ing. J.A.A.M. Hanegraaf MBA.

2007:
Op 31 mei 2007 komen Kleiberg Beheer BV en directeur Joan Hanegraaf tot overeenstemming om de aandelen van Oerlemans Packaging BV over te dragen. Er is sprake van een Management Buy-out. Joan Hanegraaf wordt via Hanegraaf Holding B.V. enig aandeelhouder. Joan was op dat moment al 22 jaar werkzaam binnen de Kleiberg Groep, waarvan 13 jaar als directeur van Oerlemans Packaging BV. Binnen de organisatie van Oerlemans Packaging BV zijn er verder geen wijzigingen doorgevoerd en de onderneming gaat voort op de uitgezette strategie.

In de 2e helft van 2007 wordt de uitbreiding van de drukkerij in gebruik genomen. Opnieuw is 500 m2 aan de productieruimte toegevoegd. Dit was nodig om de nieuwe investering in een 8-kleuren drukpers van W&H te plaatsen. Deze nieuwe drukpers is the state of the art op flexodrukgebied met een maximale output van 600 mtr per minuut.

Aan het einde van 2007 verhuisde het grootste gedeelte van de afdeling logistiek in Genderen naar het nieuwe magazijn in Giessen. Deze uitbreiding heeft een vloeroppervlakte van 4000 m2 en 8000 palletplaatsen. Met de ingebruik name van dit nieuwe magazijn is het jarenlange chronische gebrek aan opslacapaciteit van de baan en kunnen we ons gaan richten op het efficient aansturen van de interne en externe logistieke processen.

Er werken bij Oerlemans Plastics op dit moment 250 medewerkers, waarvan 85 op de locatie Genderen en 165 op de locatie te Giessen.

2009:
Oerlemans Packaging BV wordt uitgebreid met Oosterwolde Plastics Industrie BV in Oosterwolde (Fr). O.P.I. is een productiebedrijf van PE kunststofverpakkingen en folie. In Oosterwolde (Fr) wordt door middel van het blaasextrusieprocedé een breed pakket aan bedrukte en onbedrukte PE verpakkingen geproduceerd in zowel een monolaagse als een meerlaagse kwaliteit. Een van de specialiteiten van OPI is het produceren van vleesverpakkingen, folie, vellen en zakken. Afvalzakken maakt OPI op een zeer efficiënte manier met moderne en snelle machines, desgewenst inclusief bedrukking, direct achter de extruder.

2012:
Fardem Packaging BV komt bij de Oerlemans Packaging groep. Fardem Packaging is een vooraanstaande producent van kunststof industriële verpakkingen en folie. Zowel mono als coex folies worden in Edam geproduceerd. Eén van de specialiteiten van Fardem Packaging is het produceren van 25-50 kg verpakkingen voor de industrie. Deze folie/buis of zakken kunnen zeer efficiënt inlijn bedrukt worden tot 6 kleuren. Door het ontwikkelen van nieuwe blends wordt de foliedikte voortdurend terug gebracht met behoud van mechanische eigenschappen.

2016:
De laatste aanwinst van Oerlemans Packaging is Flexpak BV, gevestigd in Geldermalsen. Per 1 mei 2016 behoort dit bedrijf tot de groep. Een van de specialiteiten is het produceren van laminaatfolie.