Oerlemans Packaging Group trots op Ecovadis zilver certificaat

  • Innovatie,
  • Company

De Oerlemans Packaging Group is trots op het feit dat we een groepsbreed Zilveren certificaat hebben gekregen van ‘s werelds grootste en meest betrouwbare leverancier van duurzaamheidsbeoordelingen voor bedrijven; Ecovadis.

Ecovadis heeft een wereldwijd netwerk van meer dan 90.000 beoordeelde bedrijven. De methodologie omvat zeven management indicatoren, verdeeld over 21 duurzaamheidscriteria, in vier thema’s: Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek, en Duurzaam Inkopen. De methode is gebaseerd op toonaangevende normen, zoals GRI, UNGC en ISO 26000, en staat onder toezicht van een internationaal wetenschappelijk comité.

Binnen de Oerlemans Packaging Group hebben we de afgelopen jaren hard samen gewerkt met alle bedrijven om onze duurzaamheid verder in kaart te brengen en te formaliseren. Zo hebben we al sinds 2015 ISO 26000 en sinds 2020 ISO 14001 inclusief CO2 reductie management. Oerlemans Plastics heeft zelfs al een ISO 14001 certificaat sinds 2007. Fardem en Oerlemans Plastics werkten al met Ecovadis en hadden al een lokaal certificaat.

Ecovadis is waardevol voor onze klanten en leveranciers

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker. Met het Ecovadis systeem zijn de scores inzichtelijk voor klanten en leveranciers – zo kunnen zij zien waar de sterktes en zwaktes liggen op de duurzaamheidscriteria – en worden er actieplannen opgesteld. Doordat Ecovadis een brede benadering heeft, inclusief inkoop, arbeid & mensenrechten en milieu is dit een externe certificatie die we als Oerlemans Packaging Group omarmen en die steeds meer vereist wordt.

Om succesvol door de audit te komen is er heel wat werk verzet. Ecovadis beoordeelt de prestaties door het beleid, de acties en de resultaten van een bedrijf in detail te evalueren. Daarvoor moet een compleet dossier aangeleverd worden van meer dan 200 documenten, wat neer komt op meer dan 1.000 pagina’s. We zijn dan ook tevreden met het behaalde resultaat.

Dashboard & actieplan

Het dashboard geeft duidelijk aan waar onze sterktes zitten. Zo scoren we zeer goed op Milieu, met een sterk duurzaamheidsbeleid, onze innovaties en onze focus op continue verbeteren. We zijn druk bezig met het opzetten van het actieplan om volgend jaar als groep een gouden certificaat te halen. We willen namelijk bij de beste 5% van alle bedrijven in de Ecovadis database scoren! Het actie plan ligt volledig in lijn met de duurzaamheidsambities die we hebben als “the sustainable innovator”.

Wil je meer weten over Ecovadis of onze acties op het gebied van duurzaamheid? Deze zijn goed samengevat in onze ISO 26000 rapportage – makkelijk te vinden op de website onder het kopje “Duurzaamheid”.

Vorige artikel Mooie samenwerking met VDL
Volgende artikel Voorzittershamer wordt doorgegeven bij NRK Verpakkingen