Regelmatige updates over uw vakgebied?
4 april 2018 - 202 keer bekeken

Van klanten en potentiële klanten krijg ik steeds vaker de vraag of Oerlemans Packaging een “milieuvriendelijke verpakking” kan produceren. Het enige antwoord wat ik daarop kan geven is:  “Verpakkingen leveren een positieve bijdrage aan besparing en nut in de hele keten doordat ze voedingsmiddelen vers en consumeerbaar houden, maar een milieuvriendelijke verpakking an sich bestaat eigenlijk niet!” Het produceren van elke verpakking kost nu eenmaal energie en grondstof en is dus milieubelastend! De positieve bijdrage zit in:

1. Bescherming
2. Hygiëne
3. Voorkomen van voedselverspilling

Het sentiment rondom plastic verpakkingen is vandaag de dag negatief. We zien allemaal de beelden op tv en internet van zwerfafval, plastic op stranden en in zee en de recyclingproblemen. Het zwerfafval en de plastic soep is ook een groot probleem en zullen we als maatschappij moeten aanpakken. De problemen worden echter niet veroorzaakt door het verpakkingsmateriaal, maar door de mens. Daarom roep ik al enige tijd “Er geen plastic probleem, maar er is een gedragsprobleem!”. Door het negatieve sentiment rondom plastics staan commerciële partijen op om in te spelen op dit sentiment. Zoals de verpakkingsloze of plasticloze winkels. Is dit de oplossing? NEE, in mijn ogen niet. Hygiëne en veiligheid is niet meer gewaarborgd en producten zijn veel minder lang vers wat juist zorgt voor veel meer voedselverspilling. Dat zorgt juist voor een veel grotere milieubelasting en dus een averechts effect.

Als een verpakking op de juiste manier wordt ingezet dan is de besparing in de hele keten groter dan de productiebelasting van de verpakking zelf. We kunnen niet zonder plastics. Daarom moeten we als gehele keten alle energie stoppen in verdere verduurzaming van kunststoffen. De inzet van de juiste grondstoffen, duurzame productietechnieken, na gebruik recyclen van verpakkingen en producten ontwerpen waar de gerecyclede grondstoffen weer in verwerkt worden. Door inzet van zo veel mogelijke gerecyclede grondstoffen krijgen we een vraag gestuurde industrie naar gerecyclede grondstoffen. Zo krijgen verpakkingen na de gebruiksfase waarde. Er zullen dan vele commerciële initiatieven ontstaan en innovaties worden ontwikkeld. Als branche en industrie wordt er hard gewerkt aan verdere verduurzaming, maar nu moet er doorgepakt worden!

Als kunststofbranche (NRK verpakkingen en Plastic Europe) is recent het verduurzamingsplan kunststof verpakkingen aangeboden aan de Tweede Kamer. Het plan bevat 5 verduurzamingsrichtingen:

1. RE-duce: diktereductie; minder materiaalgebruik
2. RE-use: ontwerp verpakkingen zodat ze vele malen gebruikt kunnen worden
3. RE-cycle: ontwerp verpakkingen uit gerecyclede grondstoffen
4. RE-design: ontwerp verpakking zodat deze na gebruik goed te recyclen zijn
5. RE-new: zet zoveel mogelijk biobased grondstoffen in.
Als het nuttig is in de hele keten dan kunnen composteerbare biobased grondstoffen ingezet worden. Als de composteerbare variant geen meerwaarde heeft in de hele keten dan kunnen het beste biobased grondstoffen ingezet worden, die te recyclen zijn via de traditionele recyclestroom.

Kijk voor nadere toelichting ook op de website van Rethink. Rethink is het communicatieplatvorm binnen de Nederlandse economie en samenleving met betrekking tot kunststoffen en rubber.

Er is geen één panklare oplossing om plastic verpakkingen te verduurzamen. Per product en per toepassing moet onderzocht worden welke verduurzamingsstappen gemaakt kunnen worden. De afgelopen maanden zijn wij als Oerlemans Packaging al benaderd door diverse klanten, partners, retailers en zelfs diverse brancheverenigingen om mee te denken over de mogelijke duurzaamheidsstappen die te maken zijn. Bent u ook benieuwd naar de verduurzamingsstappen die u kunt maken met uw product of in uw branche dan danken wij graag met u mee!

Geschreven door Merijn Bos – sales director Oerlemans Packaging

Reacties

Plaats een reactie