Regelmatige updates over uw vakgebied?

Giessen – Op maandag 29 januari heeft Oerlemans Plastics drie lokale initiatieven in de gemeente Altena ondersteund met het uitreiken van cheques ter waarde van in totaal 5.000 euro. Algemeen directeur Johan Kranenbroek geeft het belang aan van deze actie: “Als één van de grootste werkgevers van de regio is het goed om iets terug te doen voor de maatschappelijk betrokken omgeving in Altena en goede doelen die hier actief zijn te steunen met een mooi geldbedrag.”


De toegekende bedragen werden als volgt verdeeld:

  1. Prisma, locatie Kelderstraat, winnaar 2500 euro; zij hebben de prijs mogen ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe duofiets. Met deze fiets kunnen vrijwilligers verstandelijk gehandicapten meenemen voor een leuke tocht in de regio.
  2. Stichting Leergeld Altena, winnaar 1500 euro; deze prijs draagt bij aan de missie van stichting Leergeld: ervoor zorgen dat kinderen mee kunnen doen. Dit kan zijn bij een club, activiteiten bij school of ze betalen spullen voor het kind.
  3. Stichting Dierenambulance Altena, winnaar 1000 euro. Stichting Dierenambulance zorgt voor gewond geraakte en gedumpte dieren. Met het geld willen ze graag een geïsoleerde ruimte maken en nieuwe hokken zodat de gewonde dieren een betere plek hebben om aan te sterken.

 

Een oproep via de lokale media heeft de inwoners van de gemeente Altena in beweging gebracht. Uiteindelijk zijn tien goede doelen ingezonden, die in aanmerking kwamen voor een prijs! Het betrokken personeel van Oerlemans Plastics nam met enthousiasme deel aan het stemproces, waarbij de drie initiatieven met de meeste stemmen de welverdiende prijzen in de wacht sleepten.

Oerlemans Plastics nodigt iedereen uit om deel te nemen aan toekomstige stemrondes.  Hoe kun je deelnemen?  Kijk voor carrièrekansen eens op www.werkenbijopackgroup.nl. Vanwege voortdurende groei en ontwikkeling zijn we als producent van flexibele verpakkingen op zoek jou!