Regelmatige updates over uw vakgebied?
9 september 2018 - 398 keer bekeken

Ik ben Therèse van Vuren en ben sinds 1999 werkzaam bij Oerlemans Plastics. Eerst ben ik gestart als directiesecretaresse en twee jaar later overgestapt naar de functie KAM-coördinator. Hiervoor waren diverse opleidingen noodzakelijk. Eén van de eerste projecten was het opzetten van het BRC Packaging and Packaging Materials systeem, voorheen BRC-IOP. We zijn toen begonnen met het schrijven van een procedure handboek. Nadat het BRC-certificaat binnen was, zijn we gestart met het opzetten van het milieuzorgsysteem volgens ISO 14001. In 2015 kwam daarbij de zelfverklaring van ISO 26000, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De diverse onderwerpen haken in elkaar bij ISO 26000: ARBO/arbeidspraktijk, milieu, eerlijk zaken doen, bestuur van de organisatie, consumenten aangelegenheden, maatschappelijke betrokkenheid en mensenrechten.

Na diverse aanvragen van klanten zoals Akzo Nobel, KLM en Merck zijn we ons gaan verdiepen in EcoVadis en sinds 2016 hebben we een abonnement bij EcoVadis. EcoVadis is een samenwerkingsplatform van toonaangevende bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. EcoVadis doelt op het verbeteren van milieu en sociale praktijken van bedrijven door gebruik te maken van de invloed van wereldwijde supply chains.

Er zijn verschillende platforms zoals voor inkopers en voor leveranciers. Middels een vragenlijst wordt geïnventariseerd hoe ver een organisatie is op het gebied van duurzaamheid. De vragen worden niet alleen beantwoord met ja of nee, maar moeten worden voorzien van bewijs documentatie. Dit geeft aan dat Ecovadis niet een eenvoudig “vinkjessysteem” is, maar dieper in gaat op de materie. Er wordt gerekend met CRS-scores en scorekaarten. Deze scores dekken 21 MVO-indicatoren, 190 basisproducten en 150 landen en zijn gebouwd op 3 pijlers, welke weer zijn onderverdeeld. Denk hierbij aan rapportage over energieverbruik, afval, productgebruik, end of life, veiligheid en gezondheid, arbeidsomstandigheden, discriminatie, kinderarbeid, corruptie en omkoping. Dit alles haakt weer mooi aan bij de onderwerpen waar we ons al jaren voor in zetten.

Er zijn drie verschillende ratings te behalen, te weten: brons, zilver en goud. Momenteel hebben wij de zilveren status. Door het werken aan de actielijst die we met behulp van het systeem hebben vastgelegd, werken we naar een gouden status toe. Dit is het hoogst haalbare niveau.
Al deze boeiende onderwerpen zorgen steeds weer voor een uitdagende werkdag.

Geschreven door Therèse van Vuren

Reacties

Plaats een reactie